bongo-mainobr04a3

O nás

Chcete se dozvědět více informací o neziskové organizaci boNGO Worldwide? Podívejte se přímo na webovou stránku sdružení!

Organizace boNGO byla založena ve východoafrické Malawi v roce 2007 s cílem zvyšovat kvalitu místního školství. Projekty boNGO jsou inovativními koncepty s ambicí zlepšit malawiský vzdělávací systém na národní úrovni a zároveň pozitivně ovlivňují vzdělání stovek tisíců dětí. 

boNGO pracuje v následujících oblastech:

  • předškolní výchova: Podporujeme komunity ve zřizování tzv. Modelových školek, které pak zároveň slouží jako školicí centra pro učitele 
  • základní školy: vytváříme podnětnější učební prostředí ve státních školách prostřednictvím nástěnných maleb souvisejících s osnovami (projekt Veselé třídy)
  • vzdělávání mládeže a dospělých: natáčíme a šíříme vzdělávací filmy pro africké i neafrické obecenstvo (film Zione a film B'ella).

boNGO je akronymem pro “based on Need-driven Grassroots Ownership” – vyjadřující důležitost aktivní participace místních lidí, kterou boNGO považuje za nezbytný předpoklad pro udržitelné změny a rozvoj.

Od roku 2009 funguje občanské sdružení boNGO také v České republice a Švýcarsku. Věnuje se rozvojovému vzdělávání a sbírání finančních prostředků pro projekty v Malawi.