bongo-mainobr04a5

Často kladené otázky

Kdo jsme?

Tereza Mirovičová, zakladatelka projektuJsme malawiská nezisková organizace boNGO Worldwide, sesterská organizace českého spolku boNGO.

Naší ředitelkou a jednou ze zakladatelek je Češka Tereza Mirovičová, která v Malawi žije od roku 2005. Projekt Veselé třídy vede programový ředitel Justin Namizinga. 

Jak to funguje?

Přínosy projektu

Finanční otázky

Jak projekt Veselé třídy funguje?

Spolupracujeme se státními základními školami v jižní a střední Malawi. Těch je zde přes 5 000. A vzdělání, které nabízejí, má zpravidla velmi nízkou úroveň.

Programový ředitel JustinProgramový ředitel Justin vždy nejdříve představí projekt ředitelům škol a pracovníkům ministerstva školství v určité oblasti. Vysvětlí jim, jak projekt funguje a jaká se od nich očekává spolupráce. Pak zhodnotí stav stěn ve třídách. A na základě toho dodá školám materiál na jejich opravu. Tu zajistí škola ve spolupráci s rodiči.

Když jsou stěny připravené, přiveze Justin do školy malíře, a ten podle pečlivě připraveného manuálu, který je odlišný pro každý jednotlivý ročník, třídy vymaluje. Na každou třídu je třeba asi sedm dnů práce. Pokud mají učitelé nějaké konkrétní přání (např. přidat básničku, kterou s dětmi často opakují atd.), malíř jim vyhoví.

Poté do školy znovu přijíždí programový ředitel Justin, aby zkontroloval, zda malíř nepřehlédl nějakou chybu, a zároveň aby učitelům daných tříd poskytl školení o tom, jak vymalované stěny ve výuce nejlépe využívat a jak o ně pečovat.

Kdo projekt Veselé třídy vymyslel?

Projekt se zrodil v hlavě zakladatelky boNGO Terezy Mirovičové, když v roce 2002 přijela do Malawi poprvé.

Pracovala jako dobrovolník v malé venkovské školce, kterou tvořila jen tmavá místnost bez jakýchkoli učebních materiálů a pomůcek. Přemýšlela, jak z ní udělat místo, ve kterém se dětem bude líbit.

Tím nejsnazším řešením se zdálo vymalovat stěny různými obrázky. Ty totiž nemůže nikdo ukrást a vydrží pěkné mnoho let. Když byla školka vymalovaná, výsledek předčil očekávání. Děti byly z obrázků nadšené, ale především se výrazně zlepšila kvalita výuky. Učitelé totiž konečně mohli názorně demonstrovat to, o čem předtím jen hovořili – abecedu, čísla, tvary, barvy atd.

Kdo tuto práci dělá? Nemohou si učitelé jednoduše vymalovat třídu sami?  

Učitelé by třídy sami vymalovat nedokázali, protože je to odborná práce.

Třídy malují malawiští umělci / malíři, kteří se jinak živí prodejem svých obrázků na pouličních trzích. Jejich zákazníky bývají turisté, a proto je tento zdroj příjmu jen sezónní. Projekt Veselé třídy je pro ně šancí na trvalou práci. Od roku 2011 projektem prošlo kolem čtyřiceti malířů, ale zůstali jen ti, kteří mají výjimečně pěkný rukopis a dokáží odevzdat pečlivou, bezchybnou práci. Mezi malíři bohužel není žádná žena, protože ty se v Malawi této profesi nevěnují.

Jak vybíráte třídy, které budete malovat?

Sídlíme v jihomalawiském městě Blantyre a působíme i v okolních venkovních oblastech.

Začátek projektu Veselé třídy proto přirozeně spadal do této oblasti. Když o projekt začaly jevit zájem další subjekty působící v jiných oblastech, přemístili jsme se i jejich směrem.

Například do velmi odlehlého a těžko dostupného okresu Nsanje na samém jihu země (za finanční podpory organizace Concern Worldwide) nebo v středomalawiském okrese Nkhotakota (za finanční podpory cukrovarnické firmy Illovo Sugar, která zde má rozlehlé plantáže s cukrovou třtinou a k ním patřící základní školy).

Postupně bychom se rádi dostali do státních základních škol po celé Malawi.

Malujete vždy všechny třídy ve škole nebo jen jednu/dvě?

Malujeme všechny první až čtvrté třídy. Postupně chceme vytvořit manuál i pro další ročníky, až do osmé třídy.

Může se malovat kdykoli nebo jen o prázdninách?

O prázdninách je to nejjednodušší, ale malujeme stále. Když děti chodí do školy, malíři začínají pracovat až odpoledne, aby nerušili dopolední výuku. Někteří pracují i o víkendech.

Jak dlouho trvá vymalovat jednu třídu?

Záleží na několika faktorech. Když jsou stěny neponičené a nepotřebují mnoho podkladových nátěrů, doba se zkracuje. Vymalovat první a druhé třídy zabere méně času než třetí a čtvrté třídy, které mají více textu a méně obrázků.

V neposlední řadě záleží i na samotném malíři. Některému to jde skutečně od ruky, jiný je zase pomalejší. 

Máte-li dostatek finančních prostředků, kolik tříd vymalujete za týden práce?

V průměru jeden malíř vymaluje za týden jednu třídu. Když tedy máme v akci třeba 5 malířů, vymalují za týden 5 tříd.

Kolik mají školy tříd?

Školy ve velmi odlehlých venkovských oblastech mívají pro každý ročník jednu třídu. V okolí měst a ve městech už to bývá kolem tří tříd v každém ročníku. A v těch nejchudších, a tedy nejlidnatějších částech města, může mít ročník třeba i osm nebo více tříd. V takových případech všechny třídy nemají svou místnost a děti se učí třeba venku pod stromem.

Jak se místní škola, učitelé a děti osobně podílí na tomto projektu?

Školní výbor spolu s Rodičovským výborem jsou zodpovědné za opravu poškozených stěn, k čemuž jim boNGO dodá potřebný materiál. Děti pod dohledem učitelů třídy připravují – řádně je vymetou a umyjí stěny, nejlépe kartáčem a mýdlem, aby je odmastily, a barva k nim co nejlépe přilnula.

Jsou-li školy mimo město Blantyre a malíři v nich po dobu práce žijí, zajišťuje škola pro malíře ubytování, a poskytuje jim vodu a dřevo na zápal. Učitelé se účastní úvodního školení, na kterém jim programový ředitel Justin jednotlivé nástěnné dekorace představí a dá různé tipy, jak je při výuce využívat.

Jaké barvy se používají? A jak dlouho malba vydrží?

Používáme barvy zakoupené a vyráběné v Malawi, většinou značky Rainbow Paints. Vyznačují se vysokou kvalitou a jsou omyvatelné, což je důležité, protože na stěnách musí vydržet co nejdéle.

Již v roce 2006 jsme vymalovali jednu třídu, která dodneška vypadá velmi zachovale. Proto odhadujeme, že každá Veselá třída vydrží bez nutnosti údržby minimálně 10 let.

Co děláte s nepoužitými barvami?

Nepoužité barvy neexistují. Co se nepoužije v jedné třídě, využije se ve třídě další.

Jak boNGO řeší nutnost opravy?

Školy se o vymalované třídy starají a zatím nevznikla nutnost je opravovat.

Mohu Veselým třídám přispět i nějak jinak?

Ano. Pomozte nám oslovit další dárce a uspořádejte třeba kulturní akci, jejíž výtěžek bude věnován Veselým třídám. Více informací naleznete v sekci Jak nás podpořit?

Mohu vás v Malawi navštívit?

Proč ne :-), rádi vás potkáme a ukážeme vám Veselou třídu naživo!

Přínosy projektu

Jaký má projekt Veselé třídy přínos pro žáky a učitele?

Hezké prostředí v barevně vymalovaných Veselých třídách vzbuzuje v dětech zvídavost a výuka se pro ně stává zábavou. Žáci chápou učivo v souvislostech a rozvíjejí si logické myšlení. Největším přínosem jsou pro ty, kteří k učení potřebují názorné zobrazení (asi 65 % populace).

Učitelům vymalované stěny umožňují používat širšího spektra učebních metod.

Jaké jsou největší přednosti projektu?

  • zaměřujeme se na ty nejchudší děti, které chodí do státních základních škol
  • nahrazujeme výukové pomůcky, které většinou nejsou k dispozici (děti často nemají ani učebnice)
  • zbavujeme učitele povinnosti přepisovat probíranou látku na flipcharty, aby mohli žákům demonstrovat o čem hovoří, a zároveň školám šetříme náklady na kancelářské potřeby
  • s malou částkou zasáhneme velký počet dětí (zhruba 6 Kč a 30 haléřů na jednoho žáka)
  • Veselé třídy nemůže nikdo ukrást
  • dáváme práci dvaceti malawiským malířům
  • máme minimum zaměstnanců a nízké náklady
  • respektujeme a v maximální možné míře zapojujeme místní struktury

Jaké jsou přínosy projektu pro dárce?

Výhodou je možnost jednorázové podpory bez dalších závazků, která má dlouhodobý dopad na stovky dětí (Veselou třídou projde za 10 let cca 1 500 dětí).

Každý dárce získá fotografii „své“ Veselé třídy se svým jménem či logem na zdi (do tří měsíců od poskytnutí daru).

Pro firmy jsou fotografie dobrým materiálem do jejich zpráv o společenské odpovědnosti (CSR).

Mohu si tento dar uplatnit v daňovém přiznání?

Jistě! Rádi vám pošleme potvrzení o vašem daru.

Kdo jsou dárci projektu?

V České republice jsou to obchodní společnosti, jednotlivci nebo například základní školy. V Malawi jsou to především obchodní společnosti a mezinárodní neziskové organizace.

 Finanční otázky

Kolik stojí jedna Veselá třída?

Cena jedné Veselé třídy se pohybuje mezi 9 500 a 17 500 Kč. Náklady na každou třídu se liší podle toho:

  • jak daleko je od města Blantyre, kde organizace boNGO sídlí (pokud není škola ve městě Blantyre, malíři po dobu práce ve škole žijí, což s sebou nese další výdaje).
  • v jakém stavu jsou stěny třídy (kolik bude třeba cementu a dalšího materiálu k jejich údržbě, kolik vrstev základního nátěru atd.)

Kolik procent jde na administrativní náklady?

Administrativní náklady se pohybují kolem 10 % celkové částky, viz tabulka.

Náklady na jednu Veselou třídu:

Oprava stěn cement, tmel, někdy práce řemeslníka atd.

0 – 3 000 Kč

 

Malba stěn cca 100 litrů barvy, štětce, ředidlo, ochranné pracovní pomůcky atd.

6 800 – 10 000 Kč

 

Malířův plat  

1 200 – 1 500 Kč

Náklady na malířův pracovní pobyt v místě vymalovávaných tříd

POUZE JE-LI ŠKOLA MIMO MĚSTO BLANTYRE A MALÍŘI V NÍ PO DOBU PRÁCE PŘESPÁVAJÍ – matrace, moskytiéra, svíčky atd. (některé z těchto položek boNGO pořizuje při každém výjezdu malířů, jiné jen jednou za čas)

300 Kč

Doprava

minimálně třikrát do každé školy

500 – 1 500 Kč

Administrativa

komunikace, tisk manuálů, náklady spojené s prvotní informační schůzkou s řediteli škol, náčelníky vesnic a místními zástupci Ministerstva školství, náklady spojené se školením učitelů, nájem kanceláře, mzdové náklady atd.

1 000 – 1 200 Kč